onsdag 29 augusti 2012

Tystnad
Låt tystnad vila hos dig ibland, låt den lägga sig i ditt hjärta. Låt tystnaden bereda väg för Jesus så han kan tala till ditt inre. En mild röst är Jesu stämma, med kärlek och omtanke för människan.
Han vill i tystnaden leda dig på den väg som han har stakat ut. En väg som är genom livet tills vi når evighetens härlighet.
Idag låter vi så mycket och många tala till oss, vi har ofta TV och radio på.  Och människor runt oss.
Men det är viktigt tror jag att låta en stund med Jesus få råda, ja låt vårt inre vända sig mot honom och hans ljuva stämma.
Att stänga  av alla ljud som vill fånga oss och låta tystnaden tala. Ack då människa ska du finna ro och då en frid i ditt hjärta kommer råda när Jesus i ditt hjärta bor.

Alex